Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

14/09/2020 00:00
 

 

Hiện nay, mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang thực hiện theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải và Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Tuy nhiên, ngày 05/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; theo đó, căn cứ pháp lý ban hành
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh PhúThọ không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ.
Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phù hợp với quy định hiện hành; Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành,UBND các huyện, thành, thị tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Có sao gửi kèm theo), gửi về Sở Tàichính trong ngày 21/9/2020. Bản mềm gửi về địa chỉ email: qlgia.phutho@gmail.com để tổng hợp báo cáo theo quy định.
 Kính đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./.
 
Thúy Nga
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này