Liên kết trang khác

Video

6 tháng cuối năm 2017: Tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện 

14/07/2017 00:00

Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ trích đăng bài phát biểu của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XVIII

 

...Để hoàn thành mục tiêu đề ra của năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp mang tính chất đột phá mới có thể hoàn thành. Lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, các địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương mình; tiếp tục thực hiện nhóm các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhất là của Chính phủ, của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã đề ra từ đầu năm. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết số 03 năm 2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tập trung rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, phân tích chỉ rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm đã đề ra.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cụ thể hóa và tích cực triển khai Nghị quyết số 25 của BTV Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch hành động số 34 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân; triển khai các giải pháp để phát triển doanh nghiệp địa phương theo Kế hoạch số 2363 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

2. Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Tiếp tục chuyển dịch phát triển công nghiệp theo hướng tăng cường thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao, chú trọng doanh nghiệp tư nhân trong nước. Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên nguyên tắc ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao và không gây ô nhiễm môi trường và thu nhập ngân sách nhiều cho địa phương. Tập trung  giải quyết tồn tại của các dự án trong các khu, cụm công nghiệp để giúp các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất. Tăng cường quản lý doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, không để xảy ra các sự cố liên quan đến môi trường trên địa bàn tỉnh.

3. Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Tập trung đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đaiđể hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn.Sớm thực hiệnthu hồi đất đối với các nông lâm trường hoạt động không hiệu quả,tạo quỹ đất cho các dự án lớn, áp dụng công nghệ cao.

Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo, đẩy mạnh sản xuất liên kết theo chuỗi, đảm bảo ổn định đầu ra cho người nông dân. Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện hỗ trợ cho các dự án của Công ty ĐTK, Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Dabaco để sớm hoàn thành đi vào sản xuất, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông đảm bảo khung lịch thời vụ và diện tích gieo trồng; đưa các cây trồng vụ đông có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, lồng ghép các nguồn lực trong công tác xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, thực hiện kế hoạch năm 2017 (có thêm ít nhất 9 xã nông thôn mới); Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới thực chất, không vì bệnh thành tích.

4. Đối với lĩnh vực dịch vụ - du lịch

Tập trung chỉnh sửahoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố Lễ hội về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam theo ý kiến của các bộ ngành, xây dựng đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đền Hùng. Phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, gắn với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và ba di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh.Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức quảng bá sản phẩm du lịch.

Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ một số dự án hạ tầng dịch vụ - du lịch: Trung tâm thương mại, hàng hóa và chợ đầu mối thành phố Việt Trì, khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ. Tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp để sớm triển khai các dự án: Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở tại Chợ Trung tâm Việt Trì, Khu du lịch Đầm Ao Châu - Hạ Hòa, Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

5. Về công tác xây dựng và đầu tư phát triển

Tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án: nút IC11 nối huyện Hạ Hòa với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường nối QL.32 với QL.70 từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình, cầu Việt Trì - Ba Vì; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp: Phú Hà, Cẩm Khê, Phù Ninh. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước - Đây là hướng chỉ đạo trong thời gian tới. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công các công trình sử dụng vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình trọng điểm sử dụng nguồn ngân sách Trung ương. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017và tập trung xử lý dứt điểm việc quyết toán các công trình còn tồn đọng.

6. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Tổ chức thực hiện việcđiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất toàn tỉnh. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác thu hồi đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để triển khai thực hiện các dự án. Tiêp tục kiểm tra việc sử dụng đất của các dự án không triển khai, chậm tiến độ để có biện pháp thu hồi.

Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời việc khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường nông thôn và Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở các khu, cụm công nghiệp để xử lý theo quy định. Sớm xây dựng và đưa vào vận hành hiệu quả các nhà máy xử lý nước thải ở Khu công nghiệp Thụy Vân và Khu công nghiệp Trung Hà.

7. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hết năm 2017 công nhận thêm tối thiểu 18 trường chuẩn quốc gia. Kiện toàn tổ chức các đơn vị giáo dục sau sáp nhập để đi vào hoạt động có hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ động liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa vào hoạt động Trung tâm Sản Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai thực hiện việc khám, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2017 đạt trên 86%.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở gắn với xây dựng khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với thời đại Hùng Vương; chú trọng phục dựng các lễ hội, hoạt động văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh năm 2017.Tổ chức chu đáo các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

8. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, công tác an ninh - quốc phòng

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đổi mới phương thức làm việc và tổ chức hoạt động của cơ quan hành chính theo tinh thần phục vụ. Sớm thống nhất với Bộ Nội vụ về Đề án thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đưa Trung tâm vào hoạt động trong năm 2018. Tăng cường quản lý đối với công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

(Theo: phutho.gov.vn)

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này