Thủ tục hành chính

Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

Thủ tục:

Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, đơn vị đủ điều kiện được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg lập hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định cho miễn, giảm tiền thuê đất

- Bước 2: Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền thẩm định, xem xét, quyết định miễn hoặc giảm tiền thuê đất cho đơn vị

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định cho miễn, giảm tiền thuê đất hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định cho miễn hoặc giảm tiền thuê đất cho đơn vị theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg;

+ Số lao động là người dân tộc thiểu số, số lao động có mặt làm việc thường xuyên tại đơn vị;

+ Hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng giao, nhận khoán) giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động (bản sao có đóng dấu của đơn vị);

+ Hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện tích phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao có đóng dấu của đơn vị).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, đơn vị đủ điều kiện được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định cho miễn, giảm tiền thuê đất

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc miễn, giảm tiền thuê đất

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này