Thủ tục hành chính

Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

Thủ tục: 2

Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

Trình tự thực hiện:

- Bước 1:  Các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số báo cáo Sở Tài chính số kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ

- Bước 2: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với với các Sở, ngành liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính cấp bằng lệnh chi tiền cho các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số. Riêng đối với kinh phí hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Sở Tài chính thực hiện cấp cho tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, đồng thời thay tổ chức, đơn vị chuyển số kinh phí trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm và thông báo cho từng đơn vị sau khi đã chuyển số kinh phí hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm.

Cách thức thực hiện:

1.Trực tiếp:
Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Sở Tài chính hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành UBND tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ: Số 3, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 02103.814.786
2. Trực tuyến:
Địa chỉ truy cập:
http://dichvucong.phutho.gov.vn
3. Dịch vụ Bưu chính công ích 
 

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ dự toán kinh phí đào tạo: bao gồm các nội dung:

* Số lao động là người dân tộc thiểu số cần đào tạo.

* Ngành nghề đào tạo, số lượng lao động cần đào tạo theo từng ngành nghề.

* Thời gian đào tạo (tùy theo từng ngành nghề đào tạo nhưng không quá 03 tháng cho 01 khóa học).

* Cơ sở đào tạo.

*  Kinh phí đào tạo (bao gồm chi phí đào tạo, chi phí hỗ trợ tiền ăn, chi phí tiền đi lại).

+ Hồ sơ dự toán kinh phí đóng bảo hiểm: Bao gồm các nội dung:

 *   Số lao động là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đóng bảo hiểm.

*   Số tháng được hỗ trợ.

*   Mức hỗ trợ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, đơn vị sử dụng lao động trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài nhà nước có trụ sở trên địa bàn là đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Tài chính

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí.

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này