Các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh và những đóng góp năm 2013 

10/09/2014 16:10

                                                                (Ảnh minh hoạ)

Đến hết hết 2013, tổng số doanh nghiệp FDI là 73 doanh nghiệp, hoạt động trong 10 ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Kết quả hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều có kết quả theo chiều hướng tăng trưởng, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2013, doanh thu đạt hơn 12 ngàn tỷ đồng,  tăng 10,6 % so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế đạt trên 145 tỷ đồng; thu nộp ngân sách gần 83 tỷ đồng, cao hơn năm 2012 trên 17 tỷ đồng. Tuy hoạt động có tăng trưởng, song cũng còn một số doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, một số doanh nghiệp còn có khó khăn về tài chính.

Hoạt động của các doanh nghiệp FDI năm 2013 cũng như các năm trước đay đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, năm sau cao hơn năm trước: Về thu nộp cho ngân sách nhà nước, năm 2013 cao hơn năm 2012 17 tỷ đồng; về công ăn việc làm cho người lao động, năm 2013 thu hút hơn 36.620 lao động, tăng so với năm 2012 là 11.339 lao động, thu nhập bình quân một lao động đạt 3,350 triệu đồng/tháng, đảm bảo mức lương tối vùng theo quy định.

Những đóng góp của doanh nghiệp FDI là rất đáng ghi nhận, song sự đóng góp này chưa thật sự tương xứng với tiềm năng của các doanh nghiệp.

Qua thực tế hoạt động, để từng bước nâng cao hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư qua các chương trình tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư, thương mại tại các nước có tiềm năng thu hút các doang nghiệp có tiềm năng về tài chính, công nghệ cao.

Hai là, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” nhằm giảm chi phí thời gian của doanh nghiệp FDI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Ba là, hỗ trợ ưu đãi trước trong và sau đầu tư; khuyến khích đầu tư đặc thù; xây dựng cơ chế phù hợp, linh hoạt giữa cơ quan cấp tỉnh, nhà đầu tư và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án đầu tư.

Bốn là, quy hoạch tổng thể và chi tiết về các ngành nghề kinh doanh, ưu tiên những sản phẩm, ngành nghề là thế mạnh của tỉnh.

Năm là, quy hoạch về đào tạo lao động có chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp FDI; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ về xúc tiến đầu tư và quản lý đầu tư nước ngoài.

Sáu là, hàng năm có chính sách khen thưởng cho các doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước,

(Tin bài Kiều Chinh)

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này