Các văn bản về quyết toán vốn dự án hoàn thành 

30/09/2014

1. Nghị định của Chính phủ:

1.1. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình - Tải File tại đây

1.2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Tải File tại đây

1.3. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi 1 số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 - Tải File tại đây

1.4. Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành - Tải File tại đây

2. Các văn bản của các Bộ về quản lý ĐTXD:

2.1. Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành - Tải File tại đây

2.2. Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành - Tải File tại đây

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này