Công khai lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá Máy biến áp 180KVA của Sở Tài chínhcông khai lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá Máy biến áp 180KVA của Sở Tài chính 

22/03/2023 10:39

   

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-STC ngày 20/03/2023 của Sở Tài chính về việc duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản thanh lý Máy biến áp 180KVA;

Sở Tài chính công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá Máy biến áp 180KVA, cụ thể:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính

 -  Địa chỉ: Số 3 Đường Trần Phú – P.Gia Cẩm- TP. Việt Trì – Tỉnh. Phú Thọ

  - Đại diện bà Vương Thị Bẩy – Chức vụ: Giám đốc

2. Tên tài sản, số lượng, giá trị:

- Tên tài sản: Máy biến áp 180KVA.

- Giá khởi điểm: 15.000000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

3.1. Cơ sở vật chất: Tổ chức đấu giá tài sản phải có sơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho cuộc đấu giá tài sản.

3.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

Tổ chức đấu giá xây dựng phương án đấu giá có tính khả thi cao và đảm bảo quá trình đấu giá công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trật tự.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Đã tổ chức thành công nhiều cuộc đấu giá tài sản.

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

3.6. Ưu tiên tổ chức đấu giá tài sản có năng lực, kinh nghiệm, phương án đấu giá khả thi….

(Chi tiết theo phụ lục: Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo).

4. Hồ sơ pháp lý:

         - Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản cung cấp, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản.

         - Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Tổ chức đấu giá tài sản có thể gửi bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia.

         - Hồ sơ đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá đóng thành quyển, không trả lại hồ sơ nếu không được xem xét lựa chọn.

         - Sở Tài chính sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn.

          6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian: Từ ngày 22/03/2023 đến 16h30’ ngày 25/03/2023 (nộp hồ sơ trong giờ làm việc).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Số 3 Đường Trần Phú – P.Gia Cẩm- TP. Việt Trì – Tỉnh. Phú Thọ. Liên hệ: 021030846284 – Văn phòng Sở.

Văn Phòng Sở

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này