1.Đăng ký giá 

28 Tháng Mười Một 2013 2:50:00 CH

1. Căn cứ thực hiện:

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

- Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 và nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP;

- Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.

2. Hồ sơ gửi Bộ phận 1 cửa Sở Tài chính Phú Thọ, gồm có:

+ Văn bản đăng lý giá gửi Sở Tài chính;

+ Bảng đăng ký mức giá cụ thể (phụ lục 01 - Thông tư 104/2008/TT-BTC và vphụ lục 04 - thông tư 122/2010/TT-BTC)

+ Bản thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá.

3. Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày (ngày làm vệc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này