Góp ý dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp 

02/12/2020 14:48

         Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức: Sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức; Sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý;

          Trên cơ sở báo cáo đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Để đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thành, thị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định như sau:

          1. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn Dự thảo quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời gian đăng tải: 30 ngày.

          2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND các huyện, thành, thị tham gia ý kiến Dự thảo quyết định; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 08/12/2020.

          3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

          Sở Tài chính Phú Thọ, số 3 đường Trần phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thanh Tâm

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này