Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Năm 2024 

30/07/2023 09:58

Thực hiện Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026;

Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1418/STC-QLNS ngày 25/7/2023 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026;

Sở Tài chính đăng tải toàn văn Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính, Văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính Phú Thọ trên trang Thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ webside: https://sotaichinh.phutho.gov.vn/. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố truy cập, sao lưu và nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền./.

Phòng QLNS

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này