Danh mục

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2016  

03 Tháng Giêng 2017 12:00:00 SA

 

Họp công bố số liệu thống kê kinh tế -  xã hội năm 2016

Ngày 28 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tới dự buổi Họp báo có Lãnh đạo TCTK, đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc cơ quan TCTK và đại diện các báo, đài, truyền hình thông tấn trung ương và địa phương.

Nhìn chung, năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, trong đó quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68%. Trong mức tăng 6,21% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm trước, đóng góp 2,59 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,98%, đóng góp 2,67 điểm phần trăm. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt; số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động tăng cao; thu hút khách du lịch quốc tế đạt mốc 10 triệu lượt khách. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định.

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, như nền kinh tế tiếp tục phục hồi môi trường kinh doanh thông thoáng tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát... Để hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã được Quốc hội thông qua, trong đó có chỉ tiêu GDP tăng khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6-7%... các cấp, các ngành và địa phương phải nhận thức đúng và đầy đủ những khó khăn, thách thức phía trước để kịp thời có các giải pháp khắc phục ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017.

Cũng trong khuôn khổ Họp báo, TCTK đã công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Kết quả chính thức Tổng điều tra năm 2016 sẽ công bố vào Quý III/2017 với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ và những phân tích chuyên sâu thông qua nhiều hình thức (sách, đĩa CD, Website...).

Đại diện các báo, đài đã đặt ra nhiều câu hỏi về số liệu thống kê cũng như những đánh giá của TCTK về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016. Tất cả các câu hỏi đều được Lãnh đạo TCTK và Lãnh đạo các Vụ chuyên ngành giải đáp thoả đáng.

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tới dự buổi Họp báo có Lãnh đạo TCTK, đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc cơ quan TCTK và đại diện các báo, đài, truyền hình thông tấn trung ương và địa phương.

Nhìn chung, năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, trong đó quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68%. Trong mức tăng 6,21% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm trước, đóng góp 2,59 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,98%, đóng góp 2,67 điểm phần trăm. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt; số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động tăng cao; thu hút khách du lịch quốc tế đạt mốc 10 triệu lượt khách. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định.

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, như nền kinh tế tiếp tục phục hồi môi trường kinh doanh thông thoáng tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát... Để hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã được Quốc hội thông qua, trong đó có chỉ tiêu GDP tăng khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6-7%... các cấp, các ngành và địa phương phải nhận thức đúng và đầy đủ những khó khăn, thách thức phía trước để kịp thời có các giải pháp khắc phục ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017.

Cũng trong khuôn khổ Họp báo, TCTK đã công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Kết quả chính thức Tổng điều tra năm 2016 sẽ công bố vào Quý III/2017 với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ và những phân tích chuyên sâu thông qua nhiều hình thức (sách, đĩa CD, Website...).

Đại diện các báo, đài đã đặt ra nhiều câu hỏi về số liệu thống kê cũng như những đánh giá của TCTK về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016. Tất cả các câu hỏi đều được Lãnh đạo TCTK và Lãnh đạo các Vụ chuyên ngành giải đáp thoả đáng.

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tới dự buổi Họp báo có Lãnh đạo TCTK, đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc cơ quan TCTK và đại diện các báo, đài, truyền hình thông tấn trung ương và địa phương.

Nhìn chung, năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, trong đó quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68%. Trong mức tăng 6,21% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm trước, đóng góp 2,59 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,98%, đóng góp 2,67 điểm phần trăm. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt; số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động tăng cao; thu hút khách du lịch quốc tế đạt mốc 10 triệu lượt khách. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định.

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, như nền kinh tế tiếp tục phục hồi môi trường kinh doanh thông thoáng tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát... Để hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã được Quốc hội thông qua, trong đó có chỉ tiêu GDP tăng khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6-7%... các cấp, các ngành và địa phương phải nhận thức đúng và đầy đủ những khó khăn, thách thức phía trước để kịp thời có các giải pháp khắc phục ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017.

Cũng trong khuôn khổ Họp báo, TCTK đã công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Kết quả chính thức Tổng điều tra năm 2016 sẽ công bố vào Quý III/2017 với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ và những phân tích chuyên sâu thông qua nhiều hình thức (sách, đĩa CD, Website...).

Đại diện các báo, đài đã đặt ra nhiều câu hỏi về số liệu thống kê cũng như những đánh giá của TCTK về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016. Tất cả các câu hỏi đều được Lãnh đạo TCTK và Lãnh đạo các Vụ chuyên ngành giải đáp thoả đáng.

 

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này