Lấy ý kiến về việc rà soát, xây dựng danh mục, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình, tài sản vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính 

30/03/2020 14:07

 

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao tại Công văn số 876/UBND-KTTH ngày 11/3/2020 về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Sở Tài chính dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định ban hành theo đúng quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị rà soát, đối chiếu, tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định trên. Ý kiến bằng văn bản của các địa phương, đơn vị gửi về Phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính trước ngày 15/4/2020 để tổng hợp (gửi kèm file điện tử theo địa chỉ: tamstcpt@gmail.com).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên hệ với Sở Tài chính (qua số điện thoại 02103.847.649 hoặc 0913.526.006) để được hướng dẫn, thực hiện./. (công văn đính kèm tại đây)

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này