Những điểm mới trong Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế có hiệu lực từ ngày 20/7/2023 

15/07/2023 09:19

Ngày 3/6/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

          Tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP có 04 Chương, 21 Điều, quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã. Theo đó Nghị định có nhiều quy định, chính sách quan trọng và những điểm mới như sau:

1. Tại Điều 2, Chương I

          Đã bổ sung thêm 03 trường hợp đối tượng cho nhóm đối tượng thứ nhất:  là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp:

          - Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

          - Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

          - Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

          2.  Điều 4, Chương  I (Sửa đổi quy định đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế so với Nghị định 108/2014/NĐ-CP: bỏ  nhóm đối tượng thứ 1 (Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền ) và sửa đổi quy định đối với  2 nhóm đối tượng còn lại thành:

          - Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

          - Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

          3. 05 chính sách tinh giản biên chế ( Chương II)

          - Chính sách nghỉ hưu trước tuổi.  (Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP)

          - Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước (Điều 6 Nghị định 29/2023/NĐ-CP)

          - Chính sách thôi việc. (Điều 7 Nghị định 29/2023/NĐ-CP)

          - Chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.(Điều 8 Nghị định 29/2023/NĐ-CP). 

          - Chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp. (Điều 9 Nghị định 29/2023/NĐ-CP). (Chi tiết tại văn bản đính kèm)

Trên đây là những điểm mới của Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2023.

Trung Tâm

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này