Số liệu thống kê dân số, mật độ dân số và diện tích hàng năm

DÂN SỐ, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀNG NĂM

Năm 2016

1. Dân số, diện tích và mật độ dân số. Tải chi tiết tại đây
2. Đơn vị hành chính và biên chế Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể. Tải chi tiết tại đây
3. Lao động và việc làm. Tải chi tiết tại đây
4. Đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Nhà nước. Tải chi tiết tại đây

NĂM 2015
1. Dân số, diện tích và mật độ dân số. Tải chi tiết tại đây
2. Đơn vị hành chính và biên chế Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể. Tải chi tiết tại đây
3. Lao động và việc làm. Tải chi tiết tại đây
4. Đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Nhà nước. Tải chi tiết tại đây

NĂM 2014
1. Dân số, diện tích và mật độ dân số. Tải chi tiết tại đây
2. Đơn vị hành chính và biên chế Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể. Tải chi tiết tại đây
3. Lao động và việc làm. Tải chi tiết tại đây
4. Đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Nhà nước. Tải chi tiết tại đây

NĂM 2013
1. Dân số, diện tích và mật độ dân số. Tải chi tiết tại đây
2. Đơn vị hành chính và biên chế Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể. Tải chi tiết tại đây
3. Lao động và việc làm.Tải chi tiết tai đây
4. Đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Nhà nước. Tải chi tiết tại đây

 

Đơn vị tính: người

Chỉ tiêu

Số lượng

Tỉnh

Huyện

1. Biên chế quản lý nhà nước

1.479

1.103

4.158

2. Biên chế Đảng

 

 

554

3. Biên chế Đoàn thể

 

 

1.385

4. Biên chế hội đặc thù

77

26

 

(Nguồn Cục Thống kê, Sở Tài chính)

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này