Sở Tài chính Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp  

15/06/2020 00:00

Công tác tuyên truyền về Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Nhiệm Kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng  đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong cơ quan cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn

Với quan điểm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội  Đảng bộ Sở Tài chính Nhiệm Kỳ 2020-2025 phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đề cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả, chống lãng phí, tránh phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.  

Theo đó, công tác tuyên truyền được chia làm 5 giai đoạn, gồm: giai đoạn 1, thời điểm  hoàn thành Đại hội chi bộ; giai đoạn 2, từ tháng 5 đến khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ Sở Nhiệm Kỳ 2020-2025; giai đoạn 3, từ sau Đại hội Đảng bộ Sở đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX (tháng 10/2020); giai đoạn 4, từ khi hoàn thành Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giai đoạn 5, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
 Đảng ủy Sở Tài chính đã yêu cầu tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng từ Ban lãnh đạo Sở tới các chi bộ, và toàn thể đảng viên,cán bộ CC, CV người lao động trong cơ quan góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội;đảy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trang thông tin điện tử (các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền; và bằng nhiều hình thức cổ động trực quan, Băng zôn, cờ hiệu...)

Hoạt động tuyên truyền của Sở Tài chính đã tạo sức lan tỏa, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới trong mọi tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoài Anh
 
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này