SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023 

15/01/2023 11:07

Thực hiện Kế hoạch số 5029/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Ngày 29/12/2022, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-STC thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 với mục đích:

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của cơ quan, đơn vị; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTN, tiêu cực.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trong cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các phòng, đơn vị thuộc sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác PCTN, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, kỷ cương, liêm chính, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng cơ quan vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Tra Sở

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này