Số liệu thống kê tài sản và đất sử dụng trong các đơn vị hàng năm

TÀI SẢN VÀ ĐẤT SỬ DỤNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CÁC CẤP HÀNG NĂM

NĂM 2015

1. Tổng hợp tài sản công trong các đơn vị dự toán. Chi tiết tải tại đây

1.1. Tài sản là đất. 

1.2.  Tài sản là nhà. 

1.3. Tài sản là ô tô. 

1.4. Tài sản có giá 500 triệu trở lên.

2. Tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản. Tải chi tiết tại đây

NĂM 2014

1. Tổng hợp tài sản công trong các đơn vị dự toán. Tải chi tiết tại đây

1.1. Tài sản là đất. 

1.2.  Tài sản là nhà. 

1.3. Tài sản là ô tô. 

1.4. Tài sản có giá 500 triệu trở lên.

2. Tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản. Tải chi tiết tại đây

NĂM 2013

1. Tổng hợp tài sản công trong các đơn vị dự toán. Tải chi tiết tại đây

1.1. Tài sản là đất. Tải chi tiết tại đây

1.2.  Tài sản là nhà. Tải chi tiết tại đây

1.3. Tài sản là ô tô. Tải chi tiết tại đây

1.4. Tài sản có giá 500 triệu trở lên. Tải chi tiết tại đây

2. Tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản. Tải chi tiết tại đây

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này