Danh mục

Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành 

22 Tháng Bảy 2014 12:00:00 SA

Ngày 29 tháng 04 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị  10/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.

Thống kê Bộ, ngành là bộ phận cấu thành của hệ thống thống kê Nhà nước. Thông tin thống kê của các Bộ, ngành là kênh thông tin chủ yếu quan trọng làm cơ sở để đánh giá, phân tích tình hình kinh tế - xã hội cả nước và của từng ngành, từng lĩnh vực nhằm phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của các Bộ, ngành và phục vụ các đối tượng sử dụng thông tin khác ở trong và ngoài nước.

Trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thông tin thống kê, công tác thống kê của Bộ, ngành bộc lộ nhiều bất cập, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội. Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên và tăng cường công tác thống kê của Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương có trách nhiệm:

Về chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê: Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; chương trình điều tra thống kê hàng năm và dài hạn; chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng cho các đơn vị trực thuộc, các Sở, ngành địa phương cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan để có đầy đủ nguồn thông tin đầu vào. Thực hiện nghiêm túc Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành được ban hành theo Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện đồng bộ Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động thống kê giữa các Bộ, ngành trong việc sản xuất, cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin thống kê. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc khai thác và chia sẻ dữ liệu thống kê trong từng Bộ, ngành cũng như giữa các Bộ, ngành.

Triển khai đồng bộ Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước: Thủ tướng yêu cầu các Bô, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan trung ương thực hiện đồng bộ Quyết định số 31/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động thống kê giữa các Bộ, ngành trong việc sản xuất, cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả giữa hệ thống thống kê tập trung và thống kê Bộ, ngành.

Ứng dụng CNTT trong công tác thống kê: Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin thống kê. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc khai thác và chia sẻ dữ liệu thống kê trong từng Bộ, ngành cũng như giữa các Bộ, ngành.

Trách nhiệm các Bộ: Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện tổ chức, biên chế của Hệ thống thống kê Bộ, ngành theo quy định tại Nghị định số 03/2010/NĐ-CP; bố trí đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt công tác thống kê tại các cấp quản lý; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thống kê, tin học, ngoại ngữ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê của Bộ, ngành. Đổi mới công tác tuyển dụng công chức làm thống kê bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời triển khai áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia bảo đảm lộ trình quy định. Định kỳ rà soát Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo đảm tính khả thi.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành trong việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm và cân đối phân bổ ngân sách cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thống kê.
(Tin bài - Tin học & Thống kê)

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này