Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. 

05/01/2021 16:20

       


          Thực hiện văn bản số 5891/UBND-KTTH ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn và quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư, báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

         Để thống nhất ý kiến tham gia, Sở Tài chính đề nghị các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động thương binh và Xã hội; Cục Thuế; các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

         Sở Tài chính đề nghị các sở và các doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 25/01/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnn.(  nội dung dự thảo của BTC số 16036/BTC-TCDN )

             Tuyết Minh

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này