Liên kết trang khác

Tiêu đề nội dung mới

Thực hiện việc tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy Tại Sở Tài chính Phú Thọ 

23/11/2018 14:12

         Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trên cơ sở Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài chính đã tổ chức xây dựng Đề án  và tổ chức thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính kể từ ngày 01/11/2018, cụ thể như sau:

- Thực hiện việc sát nhập phòng Tin học – Thống kê vào Văn phòng sở.

- Giải thể 03 phòng trực thuộc Trung tâm và thành lập các Tổ trực thuộc gồm:

+ Tổ Dịch  vụ tư vấn: thực hiện nhiệm vụ thông tin tư vấn và dịch vụ liên quan đến chính sách, chế độ tài chính, tài sản…

+ Tổ Hành chính: thực hiện nhiệm vụ kế toán, hành chính,… của Trung tâm.

 

Sau khi sát nhập, cơ cấu tổ chức bộ máy của sở Tài chính như sau:

a) Lãnh đạo sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

b) Văn phòng

c) Thanh tra

d) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Quản lý ngân sách

- Phòng Tài chính đầu tư

- Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

- Phòng Quản lý giá và công sản

- Phòng Tài chính doanh nghiệp

e) Đơn vị sự nghiệp thuộc sở: Trung tâm Thông tin Tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính: có cơ cấu tổ chức gồm Lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc, Phó Giám đốc) và Tổ Dịch  vụ tư vấn và Tổ Hành chính.

Việc thực hiện sắp xếp lại đã giúp bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả  nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Sở Tài chính về quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn, đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

 

Minh Tân

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này