THÔNG BÁO Xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin tư vấn về Tài sản và Dịch vụ Tài chính 

02/08/2023 16:03

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-STC ngày 01/8/2023 của Sở Tài chính về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính. Sở Tài chính thông báo nội dung xét tuyển như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng chuyên môn đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần xét tuyển, cụ thể:

+ Trình độ chuyên môn: Có trình độ Đại học trở lên, ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng, Luật kinh tế

+ Có trình độ Ngoại ngữ, trình độ tin học phù hợp với công việc.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM XÉT TUYỂN

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 02 chỉ tiêu.

       2. Vị trí việc làm xét tuyển: 02 vị trí.

- Xét tuyển 01 vị trí việc làm tổ chức mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh (Có trình độ Đại học trở lên, ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng).

- Xét tuyển 01 vị trí việc làm: tổ chức tiếp nhận quản lý, xử lý, bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền (Có trình độ Đại học trở lên, ngành đào tạo: Luật kinh tế).

III.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Xét tuyển viên chức Trung tâm thông tin tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  2. Vòng 2:

- Tổ chức phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

- Thí sinh thực hiện việc bốc thăm câu hỏi để thực hiện phần phỏng vấn;

- Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm;

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, TIẾP NHẬN HỒ SƠ, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

  1. Trình tự, thời gian

- Từ ngày 5/8/2023 đến ngày 5/9/2023 (trong giờ hành chính): Tổ chức phát hành, tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Ngày 6/9/2023: Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Ngày 9/9/2023: Niêm yết danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển tại Trung tâm TTTVVTS&DVTC; thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.

- Ngày 13/9/2023: Tổ chức xét tuyển vòng 2.

- Ngày 16/9/2023: Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại Sở Tài chính, thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

- Ngày 17/9/2023: Phê duyệt kết quả xét tuyển, thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

2. Địa điểm

- Hội đồng xét tuyển làm việc tại Sở Tài chính Phú Thọ. Cơ quan thường trực: Văn phòng Sở Tài chính.

- Phát hành và tiếp nhận hồ sơ, phiếu Đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở Tài chính.

Thí sinh căn cứ vào trình độ chuyên môn được đào tạo, chỉ tiêu được tuyển dụng để đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Hội đồng xét tuyển để được hướng dẫn cụ thể qua thường trực số máy điện thoại (Văn phòng Sở Tài chính Phú Thọ: 0915.012.676).

TCCB

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này