Thông Báo: Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất 1 lần tại Thị trấn Đoan hùng, huyện Đoan Hùng 

12/05/2021 09:42

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với cơ sở nhà, đất Hạt 3 tại Km108÷Km300 – Quốc lộ 2, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng.

Trung tâm Thông tin, tư vấn về Tài sản và Dịch vụ Tài chính thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm Thông tin, tư vấn về Tài sản và Dịch vụ Tài chính; số 3 Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên tài sản đấu giá:

2.1. Thông tin chính của khu đất đấu giá:

+ Vị trí khu đất đấu giá: tại thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

+ Diện tích đất đấu giá: 995,0 m2.

+ Mục đích sử dụng khu đất: Đất thương mại dịch vụ.

+ Hình thức giao đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê và bán tài sản trên đất.

+ Thời gian thuê đất: 50 năm.

+ Giá khởi điểm đấu gía quyền sử dụng đất để Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là: 20.775.600.000 đồng.

2.2. Thông tin chính về tài sản trên đất:

+ Tài sản gắn liền với đất gồm: 01 nhà cấp III.

+ Giá khởi điểm bán tài sản trên đất: 893.055.000 đồng.

3. Giá dịch vụ tạm tính: 40,91 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. Trường hợp cuộc đấu giá quyền sử dụng đất không thành được xác định thông qua Hợp đồng ủy quyền.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

+ Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

+ Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 14/5/2021 tại Trung tâm Thông tin, tư vấn về Tài sản và Dịch vụ Tài chính – Sở Tài chính Phú Thọ (địa chỉ: Số 3 Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Trung tâm trân trọng thông báo để các đơn vị quan tâm biết và liên hệ./.

 Hà Phương

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này