Liên kết trang khác

Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

27/07/2018 09:49

Ngày 26/7/2018, Sở Tài chính đã có buổi làm việc với Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Vương Thị Bảy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao từ đầu năm đến nay và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cụ thể như sau:

Đ/c Vương Thị Bảy, Chánh Van phòng UBND tỉnh chỉ đạo buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, ngoài các nhiệm vụ Sở đã đăng ký hàng năm với UBND tỉnh về công tác quản lý và điều hành ngân sách (công tác lập và giao dự toán, công tác tổng quyết toán ngân sách,…); công tác quản lý giá trên địa bàn; quản lý tài sản công; công tác tham mưu xây dựng chế độ, định mức chi hành chính sự nghiệp, hỗ trợ;… Sở còn triên khai các nghị quyết, kết luận tại các hội nghị của UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận và các nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh.

Đến nay, tổng số nội dung công việc Sở được giao thực hiện là 326 nhiệm vụ, trong đó có 110 nhiệm vụ thường xuyên và 216 nhiệm vụ cụ thể. Các nhiệm vụ cụ thể đã hoàn thành 203 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ hoàn thành trong hạn hoặc không xác định thời hạn là 201 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành quá hạn 02 nhiệm vụ; số nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong hạn hoặc không xác định thời hạn 12 nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ trên, sau khi nhận được, Giám đốc Sở giao cụ thể cho đồng chí lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo triển khai thực hiện đến các phòng chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được phân công, đồng thời giao Văn phòng Sở làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các các phòng chuyên môn thực hiện đúng thời gian yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai, do khối lượng công việc lớn, cần thời gian để giải quyết nên một số còn chậm so với nội dung yêu cầu. Nhiều nội dung lớn, mang tính chiến lược, và phải xin ý kiến của các sở, ngành, địa phương nên công tác tổng hợp gặp nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương còn chậm, triển khai phối hợp chưa tốt, trong khi công việc có tính chất liên ngành cần nhiều thời gian để giải quyết. Một số nhiệm vụ liên quan đến cơ chế, chính sách nhưng các cơ chế, chính sách này thường thay đổi và thiếu thống nhất, dẫn đến khó khăn trong công tác triển khai thực hiện. Thời gian giao một số công việc quá ngắn, không đảm bảo thời gian thực hiện.

Từ những tồn tại trên, để đáp ứng tiến độ và thời gian hoàn thành đúng yêu cầu của nhiệm vụ, Sở Tài chính đã đề nghị Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình giao việc cần xem xét thêm:

- Đối với nội dung công việc phức tạp; công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực và cần có sự phối hợp của các sở, ban, nghành, địa phương, cần xem xét thời gian tổ chức triển khai thực hiện.

- Đối với nội dung công việc cần có sự phối hợp của các sở, ban, nghành, khi ban hành cần đồng gửi cho các sở, ban, nghành, địa phương liên quan và nghi rõ thời gian hoàn thành công việc phối hợp.

- Khi ban hành gửi cho các đơn vị cần gửi bản mềm qua hệ thống thư điện tử của tỉnh để các đơn vị thực hiện sớm cập nhật nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương thị Bảy khẳng định, Sở Tài chính là sở đa lĩnh vực, thực hiện nhiều nhiệm vụ, với khối lượng công việc lớn. Nhưng Sở đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn với kết quả tốt; đặc biệt là việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh đạt khối lượng lớn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Tài chính luôn nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời; chủ động nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực tài chính. Nhấn mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng điểm của ngành thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ còn tồn đọng, chưa hoàn thành; đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc được giao và bám sát vào quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Ban biên tập

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này