Danh mục

Vai trò của thống kê trong công tác quản lý nền kinh tế - xã hội 

23 Tháng Giêng 2014 9:26:00 SA

Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong việc đáng giá, dự báo tình hình, hoạch đinh chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Với vai trò trên, ngày 16 tháng 6 năm 2003, Quốc hội ban hành Luật Thống kê; Chính phủ ban hành Nghị định 40/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành  Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 quy định về nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

. Nhằm phục vụ công tác đánh giá, dự báo và hoạch định chiến lước và xây dựng kế hoạch tài chính của tỉnh, ngày 5/2/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BTC hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính.

 Thông tư gồm 3 chương, 14 điều và hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo gồm 98 nhóm vhỉ tiêu, trong đó có 38 chỉ tiêu quốc gia.

Tin bài - Tin học và Thống kê

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này