Vốn, dự án và cơ cấu vốn đầu từ hàng năm

VỐN VÀ DỰ ÁN VÀ CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ  (VỐN NGÂN SÁCH, FDI,...) TRÊN ĐỊA BÀN HÀNG NĂM

Năm 2015

1. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển. Tải chi tiết tại đây
2. Vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước. Tải chi tiết tại đây
3. Dự án vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp. Tải chi tiết tại đây
4. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Tải chi tiết tại đây

Năm 2014

1. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển. Tải chi tiết tại đây
2. Vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước. Tải chi tiết tại đây
3. Dự án vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp. Tải chi tiết tại đây
4. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Tải chi tiết tại đây

Năm 2013
1. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển. Tải chi tiết tại đây
2. Vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước. Tải chi tiết tại đây
3. Số dự án & vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp. Tải chi tiết tại đây
4. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Tải chi tiết tại đây

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này