Đẩy Mạnh Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luạt Về Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Của Tỉnh Phú Thọ 

16/08/2023 16:09

Thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 1907/KH-UBND ngày 26/5/2023 để triển khai thực hiện với mục đích và yêu cầu như sau:

1. Mục đích

          Xây dựng Kế hoạch chi tiết để quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xác định các nhiệm vụ để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách phát luật về thực hành tiết kiện chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đã được Quốc hội chỉ ra tại Nghị quyết số 74/2022/QH15.

     2. Yêu cầu

     - Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội phải cụ thể hóa các yêu cầu bằng việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương;

          - Bám sát phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã nêu tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 và Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo kết quả giám sát số 330/BC-ĐGS ngày 11/10/2022 của Đoàn giám sát Quốc hội, báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này