4. Phê duyệt phương án giá 

23 Tháng Mười Một 2013 2:52:00 CH

1. Căn cứ thực hiện

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá

- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

- Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 và nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP.

- Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 116/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

- Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

2. Hồ sơ gửi Bộ phậnmột cửa của Sở Tài chính, gồm có:

+ Công văn đề nghị thẩm định phương án giá

+ Bảng giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó)

+ Hồ sơ phương án giá ( 01 bộ) – Phụ lục số 2 – Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính

3. Thời hạn trả kết quả: 10 ngày làm việc (sau khi nhận hồ sơ, Sở Tài chính tiến hành thẩm định và lập tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh. Ttrong thời hạn 5 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định. Văn phòng UBND tỉnh gửi kết quả cho Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị)

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này