Thủ tục thanh tra, giải quyết đơn thư về lĩnh vực tài chính

1. Căn cứ thực hiện:
- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
- Luật Tố cáo 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
2. Đối tượng khiếu nại, tố cáo: Tổ chức, cá nhân.
3. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo: Nội dung khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn tỉnh và phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện sau:
- Đơn khiếu nại, tố cáo hoặc bản nghi lời khai phải có tên, địa chỉ người khiếu nại rõ ràng;
- Người khiếu nại, tố cáo phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;
- Người khiếu nại, tố cáo  phải là người có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Cung cấp các tài liệu chứng cứ, chứng minh nội dung khiếu nại;
- Việc khiếu nại, tố cáo chưa có quyết định giải quyết lần hai;
- Việc khiếu nại, tố cáo chưa được toà án thụ lý, giải quyết;
- Đơn khiếu nại phải thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tài chính;
- Đối với khiếu nại tổ chức phải được thực hiện thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật (Thủ trưởng cơ quan đơn vị);
4. Mẫu đơn:  Theo quy định tại Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ (tải chi tiết mẫu đơn tại đây)
5. Hồ sơ đơn thư khiếu nại, tó cáo: 01 bộ, gồm

- Đơn khiếu nại; Đơn tố cáo;
- Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).
6. Trình tự giải quyết:
6.1. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi đơn khiếu nại, tố cáo tại Phòng tiếp Dân của Sở Tài chính. Địa chỉ số 3, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì;
6.2. Bộ phận giải quyết: Thanh tra Sở Tài chính nhận đơn từ Phòng tiếp Dân và phân loại đơn:

- Nếu đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Phòng Thanh tra sẽ trả lời, hướng dẫn Tổ chức cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
- Nếu đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thì trình Lãnh đạo Sở phân công giải quyết.
Bộ phận được lãnh đạo Sở giao giải quyết sẽ kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo để quyết định thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trình Lãnh đạo Sở ký;
7. Thời gian giải quyết: 60 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo.
- Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
- Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có thể gia hạn giải quyết 1 lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày.
8. Kết quả:
- Kết quả thực hiện: Sở Tài chính thông báo kết luận giải đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Tổ chức, cá nhân và các bên có liên quan.
9. Lệ phí: không.

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này