Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 

28 Tháng Mười Một 2020 2:00:00 CH Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020. Xem chi tiết báo cáo 224/BC-UBND tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây, phụ biểu tại đây!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2020 

12 Tháng Mười 2020 3:15:00 CH Báo cáo số 240a/BC-STC ngày 12/10/2020 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết báo cáo 240/BC-STC tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm số liệu.

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2020 

14 Tháng Bảy 2020 9:25:00 SA Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 26/06/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Xem chi tiết báo cáo 105/BC-STC tại đây. Bản mềm tại...

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 

15 Tháng Tư 2020 3:25:00 CH Báo cáo số 90/BC-STC ngày 15/04/2020 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 Xem chi tiết báo cáo 90/BC-STC tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm phụ biểu!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 

29 Tháng Mười Một 2019 12:00:00 SA Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019. Xem chi tiết báo cáo 220/BC-UBND tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây, phụ biểu tại đây!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 

10 Tháng Mười 2019 10:48:00 SA Báo cáo số 236/BC-STC ngày 10/10/2019 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết báo cáo 236/BC-STC tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm số liệu.

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 

12 Tháng Bảy 2019 10:08:00 SA Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 26/06/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Xem chi tiết báo cáo 109/BC-STC tại đây. Bản mềm tại...

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 

11 Tháng Tư 2019 2:00:00 CH Báo cáo số 75/BC-STC ngày 11/04/2019 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 Xem chi tiết báo cáo 75/BC-STC tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm phụ biểu!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 

23 Tháng Mười Một 2018 3:00:00 CH Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018. Xem chi tiết báo cáo 210/BC-UBND tại đây.

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018  

12 Tháng Mười 2018 12:00:00 SA Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm ...

Trang 1 trong 2 1 2 > >>
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này