Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023 

14 Tháng Mười 2023 2:14:00 CH Báo cáo số 159/BC-STC ngày 13/10/2022 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2023. Xem chi tiết Báo cáo 159/BC-STC tại đây, phụ biểu tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm số liệu.

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 

29 Tháng Mười Một 2022 4:03:00 CH Báo cáo số 182/BC-UBND ngày 28/11/2022 về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022. Xem chi tiết báo cáo 246/BC-UBND tại đây, phụ biểu báo cáo tại đây! Bản mềm chi tiết tại đây, phụ biểu tại đây!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022 

14 Tháng Mười 2022 3:38:00 CH Báo cáo số 166/BC-STC ngày 14/10/2022 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022. Xem chi tiết báo cáo 166/BC-STC tại đây, phụ biểu tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm số liệu.

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 

04 Tháng Bảy 2022 3:00:00 CH Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 30/06/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Xem chi tiết báo cáo tại đây. Bản mềm tại đây!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 

14 Tháng Tư 2022 3:57:00 CH Văn bản số 627/STC-QLNS ngày 14/04/2022 của Sở Tài chính Phú Thọ về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 Xem chi tiết Văn bản 627/STC-QLNS tại đây, phụ biểu tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm phụ biểu!/

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 

27 Tháng Mười Một 2021 11:34:00 SA Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021. Xem chi tiết báo cáo 246/BC-UBND tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây, phụ biểu tại đây!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 

15 Tháng Mười 2021 2:58:00 CH Báo cáo số 195a/BC-STC ngày 15/10/2021 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết báo cáo 195a/BC-STC tại đây, phụ biểu tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm số liệu.

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021 

15 Tháng Bảy 2021 3:03:00 CH Văn bản số 1183/STC-QLNS ngày 15/7/2021 của Sở Tài chính Phú Thọ về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2021 Xem chi tiết Văn bản 1183/STC-QLNS tại đây./ Bản mềm báo cáo, bản mềm phụ biểu!/

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021  

14 Tháng Tư 2021 3:58:00 CH Văn bản số 562/STC-QLNS ngày 14/04/2021 của Sở Tài chính Phú Thọ về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 Xem chi tiết Văn bản 562/STC-QLNS tại đây, phụ biểu tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm phụ biểu!/

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 

28 Tháng Mười Một 2020 2:00:00 CH Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020. Xem chi tiết báo cáo 224/BC-UBND tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây, phụ biểu tại đây!

Trang 1 trong 2 1 2 > >>
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này