Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 

14 Tháng Tư 2022 3:57:00 CH Văn bản số 627/STC-QLNS ngày 14/04/2022 của Sở Tài chính Phú Thọ về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 Xem chi tiết Văn bản 627/STC-QLNS tại đây, phụ biểu tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm phụ biểu!/

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 

27 Tháng Mười Một 2021 11:34:00 SA Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021. Xem chi tiết báo cáo 246/BC-UBND tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây, phụ biểu tại đây!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 

15 Tháng Mười 2021 2:58:00 CH Báo cáo số 195a/BC-STC ngày 15/10/2021 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết báo cáo 195a/BC-STC tại đây, phụ biểu tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm số liệu.

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021 

15 Tháng Bảy 2021 3:03:00 CH Văn bản số 1183/STC-QLNS ngày 15/7/2021 của Sở Tài chính Phú Thọ về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2021 Xem chi tiết Văn bản 1183/STC-QLNS tại đây./ Bản mềm báo cáo, bản mềm phụ biểu!/

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021  

14 Tháng Tư 2021 3:58:00 CH Văn bản số 562/STC-QLNS ngày 14/04/2021 của Sở Tài chính Phú Thọ về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 Xem chi tiết Văn bản 562/STC-QLNS tại đây, phụ biểu tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm phụ biểu!/

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 

28 Tháng Mười Một 2020 2:00:00 CH Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020. Xem chi tiết báo cáo 224/BC-UBND tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây, phụ biểu tại đây!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2020 

12 Tháng Mười 2020 3:15:00 CH Báo cáo số 240a/BC-STC ngày 12/10/2020 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết báo cáo 240/BC-STC tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm số liệu.

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2020 

14 Tháng Bảy 2020 9:25:00 SA Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 26/06/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Xem chi tiết báo cáo 105/BC-STC tại đây. Bản mềm tại...

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 

15 Tháng Tư 2020 3:25:00 CH Báo cáo số 90/BC-STC ngày 15/04/2020 của Sở Tài chính Phú Thọ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 Xem chi tiết báo cáo 90/BC-STC tại đây. Bản mềm báo cáo, bản mềm phụ biểu!

Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 

29 Tháng Mười Một 2019 12:00:00 SA Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019. Xem chi tiết báo cáo 220/BC-UBND tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây, phụ biểu tại đây!

Trang 1 trong 2 1 2 > >>
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này