Dự toán ngân sách HĐND phê chuẩn

Công bố, công khai dự toán thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 

10/01/2024 15:20 Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024. Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND...

Công bố, công khai dự toán thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 

09/01/2023 15:16 Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Quyết định 33/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND...

Công bố, công khai dự toán thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 

07/01/2022 15:15 Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022. Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND...

Công bố, công khai dự toán thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 

08/01/2021 16:25 Nghị quyết 25NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021. Quyết định 54/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND...

Công bố, công khai dự toán thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 

10/01/2020 10:44 Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020. Quyết định 3547/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND...

Công bố, công khai dự toán thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019  

10/01/2019 10:58 Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019 ...

Công bố, công khai dự toán thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 

24/05/2018 08:18 Công bố, công khai dự toán thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018  ...

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này