Tin tức & sự kiện

Phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030 

22/03/2022 11:24 Ngày 21/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030. Chiến lược mang tính hệ thống, định hướng bao quát, dài hạn và hiện thực hóa định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...

Dự toán ngân sách UBND tỉnh trình HĐND

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2024 trình HĐND 

27/11/2023 10:27 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2023; Dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2024-2026 theo công văn số 215/BC-UBND ngày 24/11/2023 Báo cáo chi tiết tại đây. Bản mềm chi tiết báo cáo tại đây, phụ biểu tại đây.

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023 trình HĐND 

29/11/2022 10:35 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2022; Dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2023-2025 theo công văn số 182/BC-UBND ngày 28/11/2022 Báo cáo chi tiết tại đây. Bản mềm chi tiết báo cáo tại đây, phụ biểu tại đây.

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022 trình HĐND  

29/11/2021 08:06 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2021; Dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2022-2024 theo công văn số 246/BC-UBND ngày 26/11/2021 Báo cáo chi tiết tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây.

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2021 trình HĐND  

01/12/2020 14:20 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2020; Dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2021-2023 theo công văn số 224/BC-UBND ngày 27/11/2020 Báo cáo chi tiết tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây.

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020 trình HĐND 

29/11/2019 00:00 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2019; Dự toán NSNN năm 2020 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2020-2022 theo công văn số 220/BC-UBND ngày 25/11/2019 Báo cáo chi tiết tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây.

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2019 trình HĐND 

26/11/2018 00:00 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2018; Dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2019-2021 theo công văn số 210/BC-UBND ngày 21/11/2018 ...

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này