Dự toán ngân sách UBND tỉnh trình HĐND

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022 trình HĐND  

29/11/2021 08:06 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2021; Dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2022-2024 theo công văn số 246/BC-UBND ngày 26/11/2021 Báo cáo chi tiết tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây.

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2021 trình HĐND  

01/12/2020 14:20 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2020; Dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2021-2023 theo công văn số 224/BC-UBND ngày 27/11/2020 Báo cáo chi tiết tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây.

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020 trình HĐND 

29/11/2019 00:00 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2019; Dự toán NSNN năm 2020 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2020-2022 theo công văn số 220/BC-UBND ngày 25/11/2019 Báo cáo chi tiết tại đây. Bản mềm chi tiết tại đây.

Công bố, công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2019 trình HĐND 

26/11/2018 00:00 Tình hình thực hiện dự toán NSNS năm 2018; Dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch Tài chính -NSNN 3 năm 2019-2021 theo công văn số 210/BC-UBND ngày 21/11/2018 ...

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này