Hồ sơ cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Nhà nước

W

1. Căn cứ thực hiện:

1. Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015c của Bộ Tài chính  hướng dẫn đang ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân. Tải File tại đây

II. Các đối tượng đăng ký sơ cấp mã số quan hệ ngân sách
1. Đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước (ĐVSDNS) là các đơn vị:
- Đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước;
- Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách bao gồm:
+ Các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách;
+ Các Ban quản lý dự án đầu tư;
+ Các đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
2. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB):
Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm cả dự án chuẩn bị đầu tư) được phê duyệt và được bố trí vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu,... thuộc ngân sách nhà nước.
III. Hồ sơ đăng ký cấp mã số:

1. Hồ sơ cấp mã số cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước:
- 01 bản tờ kê khai theo mẫu số 01-MSNS-BTC;
- 01 bảng thống kê theo mẫu 07-MSNS-BTC hoặc 01  Bản sao quyết định thành lập đơn vị.

2. Các đơn vị khác (doanh nghiệp được nhà nước cấp hỗ trợ vốn, kinh phí,...):
- 01 bản tờ kê khai theo mẫu số 01-MSNS-BTC;
- Bản sao hợp lệ: Văn bản thành lập đơn vị và Các văn bản nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.
2. Hồ sơ cấp mã số ĐTXDCB:
2.1. Hồ sơ đăng ký mã số dự án, công trình giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm:
- 01 bản tờ khai đăng ký mẫu số 02-MSNS-BTC;
- Bản sao các giấy tờ hợp lệ: Quyết định hoặc văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

2.2. Hồ sơ đăng ký mã số dự án, công trình giai đoạn thực hiện dự án gồm:
- 01 bản tờ khai đăng ký mẫu số 03-MSNS-BTC
- Bản sao các giấy tờ hợp lệ (chỉ cần bản sao hợp lệ một trong các văn bản sau):
+ 01 quyết định đầu tư dự án;
+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có thay đổi).

3. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận:
Khi giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất, bị rách, nát, hỏng hoặc các chỉ tiêu trên giấy chứng nhận thay đổi, đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi công văn đề nghị với cơ quan tài chính  nơi cấp mã số để được cấp lại giấy chứng nhận mã số. Công văn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận mã số phải nêu rõ: tên đối tượng được cấp mã số (đơn vị hay dự án đầu tư); mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp; địa chỉ,  số điện thoại liên hệ;  nếu giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất thì  nêu rõ nguyên nhân mất; nếu chỉ tiêu trên giấy chứng nhận đăng ký mã số thay đổi thì nêu rõ nội dung chỉ tiêu thay đổi.

IV. Nơi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận (có 03 cachs thực hiện gửi hồ sơ):
- Hoặc gửi trực tiếp Phòng Tin học & Thống kê Sở Tài chính;
- Hoặc qua đường bưu chính;
- Hoặc đang ký trực tiếp qua hệ thống (Hướng dẫn chi tiết tải tại đây).

V. Cơ quan thực hiện: Phòng Tin học & Thống kê - Sở tài chính

V. Thời gian hoàn thành
1. Hồ sơ đầy đủ:
Sau 02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ) đơn vị lấy giấy chứng nhận mã số.
2. Hồ sơ không đầy đủ: Sau 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ) đơn vị lấy giấy chứng nhận mã số.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ qua Email: tinhoc.sotc@phutho.gov.vn, hoặc điện thoại: 0210.3844 030

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này