Văn bản pháp quy

Tìm kiếm văn bản
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Nội dung văn bản
Số hiệu văn bản

     
  Số hiệu Mô tả/Trích yếu Kích thước(Kb)
Tải về TT 154_2010 Ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ 133
Tải về CV369STC.3.2015.doc Công văn 369/STC-HCSN&CS ngày 25/03/2016 của Sở Tài chính thông báo đơn giá khoansxe ô tô theo Quyết định 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính Phủ 84
Tải về CV.5292.2015.UBNDtinh.PDF Công văn 5292/UBND-TH4 ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh về thực hiện các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013 và lộ trình thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng 132
Tải về CV120.STC.2015.doc Công văn số 120/STC-TTTĐ ngày 28/01/2015 của Sở Tài chính hướng dẫn thẩm định giá tài sản nhà nước 60
Tải về CV5033UBNDtinh.12.2015.pdf Công văn số 5033/UBND-TH2 ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư sô 159/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính 339
Tải về CV531STC.3.2016.doc Công văn số 531S/STC-ĐT ngày 19/04/2016 hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 48
Tải về CV54.STC.2015 Công văn số 54/STC-TCDN ngày 14/01/2015 của Sở tài chính huớng dẫn quyết toán kinh phí thuỷ lợi phí và quyết toán tài chính năm 2014 62
Tải về HD60.STC.2015.doc Công văn số 60/STC-TCDN ngày 18/01/2016 của Sở Tài chính hướng dẫn quyết toán kinh phí thuỷ lợi phí cấp bù do miễn phí và quyết toán tài chính năm 2015 các Hợp tác xã làm dịch vụ thuỷ lợi phí 92
Tải về CT số10/CT-TTg Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 29/04/2014 của Thủ tướng về tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành 277
Tải về CT10.2014.CP.doc Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 29/04/2014 của Thủ tướng về tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành 44
Tải về CT16UBND.9.2016.doc Chỉ thị 16/CT-UDND ngày 19/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ 67
Tải về CT26TTg.9.2016.doc Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ hành chính nhà nước các cấp 51
Tải về CT27TTg.9.2016.doc Chỉ thị 27/CT-TTG ngày 05/9/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 47
Tải về CT4686.UBNDtinh.11.2015.pdf Chỉ thị 4686/UBND-TH2 ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh về sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/05/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh 302
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này