Danh bạ điện thoại & eMail

                                                         DANH BẠ DIỆN THOẠI VÀ EMAIL

 
  STT
        
Họ và tên
       
Chức vụ 

Điện thoại
         
   Địa chỉ eMail

 
I. Ban Giám đốc      
1 Nguyễn Mạnh Sơn Giám đốc   Sonnm.sotc@phutho.gov.vn
2 Hà Thị Kim Liên Phó Giám đốc    Lienhtk.sotc@phutho.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Hanh Phó Giám đốc    Hanhnn.sotc@phutho.gov.vn
4 Đỗ Đình Quyền Phó Giám đốc    Quyendd.sotc@phutho.gov.vn
II. Văn phòng Sở      
1 Nguyễn Minh Tân Chánh Văn phòng   Tannm.sotc@phutho.gov.vn
2 Nguyễn Đăng Thắng P.Chánh Văn phòng   Thangnd.sotc@phutho.gov.vn
3 Lê Thị Hồng Loan P.Chánh Văn phòng   Loanlth.sotc@phutho.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh P.Chánh Văn phòng   hanhnth.sotc@phutho.gov.vn
5 Nguyễn Huy Sơn Nhân viên   Sonnh.sotc@phutho.gov.vn
6 Tăng Tiến Dương Nhân viên   Duongtt.sotc@phutho.gov.vn
7 Dương Thị Hoài Anh Chuyên viên   anhdth.sotc@phuthu.gov.vn
8 Vũ Xuân Thịnh Nhân viên   Thinhvx.sotc@phutho.gov.vn
9 Nguyễn Thị Kiều Oanh Chuyên viên    
III. Phòng Ngân Sách      
1 Hà Thị Kim Liên Trưởng phòng   Lienhtk.sotc@phutho.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Tịch P.Trưởng phòng   Tichnq.sotc@phutho.gov.vn
3 Nguyễn Vũ Long P.Trưởng phòng   Longnv.sotc@phutho.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên   Thanhnt.sotc@phutho.gov.vn
5 Trân Thị Thu Hường Chuyên viên   Huongttt.sotc@phutho.gov.vn
6 Trần Anh Tuấn Chuyên viên   Tuanta.sotc@phutho.gov.vn
7 Hoàng Đức Điển Chuyên viên   Dienhd.sotc@phutho.gov.vn
IV. Phòng TCDN      
1 Vũ Ngọc Trung Trưởng phòng   Trungvn.sotc@phutho.gov.vn
2 Nguễyn Thị Tuyết Minh P.Trưởng phòng   Minhntt.sotc@phutho.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền P.Trưởng phòng   Huyenntt.sotc@phutho.gov.vn
4 Phạm Thị Tuyết Chinh Chuyên viên   Chinhptt.sotc@phutho.gov.vn
5 Phan Quang Việt Chuyên viên   Vietpq.sotc@phutho.gov.vn
6 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên   Tuannm.sotc@phutho.gov.vn
V. Phòng Thanh Tra      
1 Nguyễn Tiến Đức Chánh Thanh tra   Ducnt.sotc@phutho.gov.vn
2 Nguyễn Vũ Hiệp P.Chánh Thanh tra   hieptv.sotc@phutho.gov.vn
3 Vương Đức Sỹ P. Chánh Thanh tra   syvd.sotc@phutho.gov.vn
4 Hoàng Công Thưởng  P. Chánh Thanh Tra   thuonghc.sotc@phutho.gov.vn
5 Phạm Xuân Hiệp Thanh tra viên   Hieppx.sotc@phutho.gov.vn
6 Đào Quang Yên Thanh tra viên   Yendq.sotc@phutho.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thu Phượng Thanh tra viên   Phuongntt.sotc@phutho.gov.vn
8 Đoàn Thị Thu Hiền Thanh tra viên   Hiendt.sotc@phutho.gov.vn
9 Nguyễn Minh Học Thanh tra viên   Hocnm.sotc@phutho.gov.vn
VI. Phòng HCSN &CS      
1 Đinh Đúc Phong Trưởng phòng   Phongdd.sotc@phutho.gov.vn
2 Phạm Phương Thủy P.Trưởng phòng   Thuypp.sotc@phutho.gov.vn
3 Nguyễn Thị Tuyết Lan P.Trưởng phòng   Lanntt.sotc@phutho.gov.vn
4 Trần Thị Kim Đạt Chuyên viên   Datttk.sotc@phutho.gov.vn
5 Lê Thị Thu Hà Chuyên viên   Haltt.sotc@phutho.gov.vn
6 Nguyễn Thị Loan Chuyên viên   Loannt.sotc@phutho.gov.vn
7 Phạm Phương Thuỷ Chuyên viên   Thuypp.sotc@phutho.gov.vn
8 Hà Thị Thuý Hằng Chuyên viên   Hanghtt.sotc@phutho.gov.vn
9 Cao Ngọc Hà Chuyên viên   Hacn.sotc@phutho.gov.vn
VII. Phòng Đầu Tư      
1 Nguyễn Chí Lợi Trưởng phòng   Loinc.sotc@phutho.gov.vn
2 Nguyễn Thị Bích Khoa P.Trưởng phòng   Khoantb.sotc@phutho.gov.vn
3 Trần Anh Dũng P.Trưởng phòng   Dungta.sotc@phutho.gov.vn
5 Đỗ Công Minh Chuyên viên   Minhdc.sotc@phutho.gov.vn
6 Dương Thị Minh Hạnh Chuyên viên   Hanhdtm.sotc@phutho.gov.vn
7 Trần Minh Hoà Chuyên viên   Hoatm.sotc@phutho.gov.vn
8 Bùi Đức Giang Chuyên viên   Giangbd.sotc@phutho.gov.vn
9 Bùi Quân Chuyên viên   Quanb.sotc@phutho.gov.vn
Phòng Quản lý Giá      
1 Trần Văn Lưu  Trưởng phòng   Luutv.sotc@phutho.gov.vn
2 Hà Thị Phượng P.Trưởng phòng   Phuonght.sotc@phutho.gov.vn
3 Bùi Tuấn Khanh P.Trưởng phòng   Khanhbt.sotc@phutho.gov.vn
4 Đào Tuấn Hưng Chuyên viên   Hungdt.sotc@phutho.gov.vn
5 Nguyễn Quốc Vinh Chuyên viên   Vinhnq.sotc@phutho.gov.vn
6 Đỗ Thị Thanh Lan Chuyên viên   Landtt.sotc@phutho.gov.vn
VIII. Phòng Tin học      
1 Nguyễn Văn Tiến Trưởng phòng 0210. 3840030 Tiennv.sotc@phutho.gov.vn
2 Phùng Thị Thuý Nga P.Trưởng phòng   Ngaptt.sotc@phutho.gov.vn
3 Dương Thị Hoài Anh Chuyên viên   Anhdth.sotc@phutho.gov.vn
4 Lê Quang Hà Chuyên viên   Halq.sotc@phutho.gov.vn
IX. Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ tài chính    
1 Trần Thanh Bá Giám đốc   Batt.sotc@phutho.gov.vn
3 Phạm Văn Lý Chuyên viên   Lypv.sotc@phutho.gov.vn
4 Nguyễn Hà Phương Phó Giám đốc   Phuongnh.sotc@phutho.gov.vn
         

 

 

Bạn nên biết

 
TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "stcphutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này