Liên kết trang khác

Danh bạ điện thoại & eMail

                                                         DANH BẠ DIỆN THOẠI VÀ EMAIL

 
  STT
          
Họ và tên
       
Chức vụ 

Điện thoại
         
   Địa chỉ eMail

 
I. Ban Giám đốc      
1   Nguyễn Mạnh Sơn Giám đốc   Sonnm.sotc@phutho.gov.vn
2   Hà Thị Kim Liên Phó Giám đốc    Lienhtk.sotc@phutho.gov.vn
3   Nguyễn Ngọc Hanh Phó Giám đốc    Hanhnn.sotc@phutho.gov.vn
4   Đỗ Đình Quyền Phó Giám đốc    Quyendd.sotc@phutho.gov.vn
II. Văn phòng Sở      
1   Nguyễn Minh Tân Chánh Văn phòng   Tannm.sotc@phutho.gov.vn
2   Nguyễn Đăng Thắng P.Chánh Văn phòng   Thangnd.sotc@phutho.gov.vn
3   Lê Thị Hồng Loan P.Chánh Văn phòng   Loanlth.sotc@phutho.gov.vn
4   Nguyễn Thị Hồng Hạnh P.Chánh Văn phòng   hanhnth.sotc@phutho.gov.vn
5   Nguyễn Huy Sơn Nhân viên   Sonnh.sotc@phutho.gov.vn
6   Tăng Tiến Dương Nhân viên   Duongtt.sotc@phutho.gov.vn
7   Dương Thị Hoài Anh Chuyên viên   anhdth.sotc@phuthu.gov.vn
8   Vũ Xuân Thịnh Nhân viên   Thinhvx.sotc@phutho.gov.vn
9   Nguyễn Thị Kiều Oanh Chuyên viên   oanhntk.sotc@phutho.gov.vn
10   Lê Quang Hà Chuyên viên   halq.sotc@phutho.gov.vn
11   Diệp Hồng Nhung Chuyên viên   nhungdh.sotc@phutho.gov.vn
12   Thiều Phương Nga Chuyên Viên   Ngatp@.sotc@phutho.gov.vn
           
III. Phòng Ngân Sách      
1   Hà Thị Kim Liên Trưởng phòng   Lienhtk.sotc@phutho.gov.vn
2   Nguyễn Quốc Tịch P.Trưởng phòng   Tichnq.sotc@phutho.gov.vn
3   Bùi Thanh Nam P.Trưởng phòng   Longnv.sotc@phutho.gov.vn
4   Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên   Thanhnt.sotc@phutho.gov.vn
5   Trân Thị Thu Hường Chuyên viên   Huongttt.sotc@phutho.gov.vn
6   Trần Anh Tuấn P. Trưởng Phòng   Tuanta.sotc@phutho.gov.vn
7   Vi Quốc Hưng Chuyên Viên    
8   Nguyễn Tùng Lâm      
IV. Phòng TCDN      
1   Vũ Ngọc Trung Trưởng phòng   Trungvn.sotc@phutho.gov.vn
2   Nguễyn Thị Tuyết Minh P.Trưởng phòng   Minhntt.sotc@phutho.gov.vn
3   Nguyễn Thị Thanh Huyền P.Trưởng phòng   Huyenntt.sotc@phutho.gov.vn
4   Phạm Thị Tuyết Chinh Chuyên viên   Chinhptt.sotc@phutho.gov.vn
5   Phan Quang Việt Chuyên viên   Vietpq.sotc@phutho.gov.vn
6   Nguyễn Thị Xuân Chuyên viên    
V. Phòng Thanh Tra      
1   Nguyễn Tiến Đức Chánh Thanh tra   Ducnt.sotc@phutho.gov.vn
2   Trịnh Vũ Hiệp P.Chánh Thanh tra   hieptv.sotc@phutho.gov.vn
3   Vương Đức Sỹ P. Chánh Thanh tra   syvd.sotc@phutho.gov.vn
4   Hoàng Công Thưởng  P. Chánh Thanh Tra   thuonghc.sotc@phutho.gov.vn
5   Phạm Xuân Hiệp Thanh tra viên   Hieppx.sotc@phutho.gov.vn
6   Đào Quang Yên Thanh tra viên   Yendq.sotc@phutho.gov.vn
7   Nguyễn Thị Thu Phượng Thanh tra viên   Phuongntt.sotc@phutho.gov.vn
8   Đoàn Thị Thu Hiền Thanh tra viên   Hiendt.sotc@phutho.gov.vn
9   Nguyễn Minh Học Thanh tra viên   Hocnm.sotc@phutho.gov.vn
10   Đỗ Tuấn Anh Thanh tra viên    
VI. Phòng HCSN &CS      
1   Đinh Đức Phong Trưởng phòng   Phongdd.sotc@phutho.gov.vn
2   Phạm Phương Thủy P.Trưởng phòng   Thuypp.sotc@phutho.gov.vn
3   Nguyễn Thị Tuyết Lan P.Trưởng phòng   Lanntt.sotc@phutho.gov.vn
4   Hà Thị Thuý Hằng P.Trưởng phòng   Hanghtt.sotc@phutho.gov.vn
5   Nguyễn Văn Tiến P.Trưởng phòng   Tiennv.sotc@phutho.gov.vn
6   Trần Thị Kim Đạt Chuyên viên   Datttk.sotc@phutho.gov.vn
7   Lê Thị Thu Hà Chuyên viên   Haltt.sotc@phutho.gov.vn
8   Nguyễn Thị Loan Chuyên viên   Loannt.sotc@phutho.gov.vn
9   Phạm Phương Thuỷ Chuyên viên   Thuypp.sotc@phutho.gov.vn
10   Cao Ngọc Hà Chuyên viên   Hacn.sotc@phutho.gov.vn
11   Nguyễn Thị Thanh Xuân Chuyên viên    
VII. Phòng Đầu Tư      
1   Nguyễn Chí Lợi Trưởng phòng   Loinc.sotc@phutho.gov.vn
2   Nguyễn Thị Bích Khoa P.Trưởng phòng   Khoantb.sotc@phutho.gov.vn
3   Trần Anh Dũng P.Trưởng phòng   Dungta.sotc@phutho.gov.vn
5   Đỗ Công Minh Chuyên viên   Minhdc.sotc@phutho.gov.vn
6   Dương Thị Minh Hạnh Chuyên viên   Hanhdtm.sotc@phutho.gov.vn
7   Trần Minh Hoà Chuyên viên   Hoatm.sotc@phutho.gov.vn
8   Bùi Quân Chuyên viên   Quanb.sotc@phutho.gov.vn
9   Nguyễn Thùy Trang Chuyên viên    
10   Bùi Mỹ Linh Chuyên viên    
11   Nguyễn Khánh Linh Chuyên viên    
Phòng Quản lý Giá      
1   Trần Văn Lưu  Trưởng phòng   Luutv.sotc@phutho.gov.vn
2   Phùng Thị Thúy Nga P.Trưởng phòng   Ngaptt.sotc@phutho.gov.vn
3   Bùi Tuấn Khanh P.Trưởng phòng   Khanhbt.sotc@phutho.gov.vn
4   Nguyễn Thị Thanh Tâm P.Trưởng phòng   Tamntt.sotc@phutho.gov.vn
5   Đào Tuấn Hưng Chuyên viên   Hungdt.sotc@phutho.gov.vn
6   Nguyễn Quốc Vinh Chuyên viên   Vinhnq.sotc@phutho.gov.vn
7   Hoàng Yến Chuyên viên   Yenh.sotc@phutho.gov.vn
8   Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên    
9          
VIII. Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ tài chính      
1   Trần Thanh Bá Giám đốc   Batt.sotc@phutho.gov.vn
2   Nguyễn Hà Phương Phó Giám đốc   Phuongnh.sotc@phutho.gov.vn
3   Phạm Văn Lý Chuyên viên   Lypv.sotc@phutho.gov.vn
4   Cao Thái Sơn Chuyên viên    
     
           
           

 

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này