Thủ tục hành chính

Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

Thủ tục:

Thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính;

- Bước 2: Cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo Bộ Tài chính để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Bước 4: Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Bước 5: Căn cứ quyết định/văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến để doanh nghiệp thực hiện hạch toán, chuyển nguồn Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con để bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần, số lượng hồ sơ:

            - Hồ sơ gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu bao gồm:

            + Văn bản đề nghị bổ sung vốn của doanh nghiệp;

            + Bản sao Quyết định phê duyệt vốn điều lệ của cấp có thẩm quyền;

            + Báo cáo đánh giá thực trạng tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

            + Mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ;

            + Văn bản giải trình về các nguồn vốn sử dụng để bổ sung vốn điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính (trường hợp Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ cho Bộ Tài chính).

 

Thời hạn giải quyết:

Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản trả lời cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp về việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

Phí, Lệ phí (nếu có):

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Không có quy định cụ thể.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 - Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con đang có số dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, chưa được chủ sở hữu đảm bảo đầu tư đủ vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc sử dụng nguồn Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con để bổ sung vốn điều lệ chỉ được thực hiện sau khi đã đảm bảo đủ nguồn kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng, tài sản tại doanh nghiệp;

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;

- Thông tư số 10/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này