Chương trình hành động về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công 

10/11/2017 00:00

Ngày 6/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2975 /QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Chương trình hành động có mục tiêu cụ thể là phấn đấu số thu nộp vào ngân sách nhà nước từ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 10%/năm trở lên; tổng thu ngân sách đến năm 2020 đạt khoảng 7.000 tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tăng 4-5%/năm. Trong tổng chi ngân sách nhà nước, tỷ trọng chi đầu tư phát triển 28-29%; tỷ trọng chi thường xuyên 70-71%; ưu tiên bảo đảm chi trả nợ. Sau năm 2020, quy mô chi xác định phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn lực; đảm bảo cân đối ngân sách địa phương và mức dư nợ vay ngân sách địa phương theo quy định hiện hành.

Chương trình hành động cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp và công tác tổ chức thực hiện trên cơ sởquan điểm chỉ đạo: Cơ cấu lại ngân sách địa phương và quản lý nợ chính quyền địa phương trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm hiệu quả, toàn diện, công bằng, bền vững, động viên hợp lý các nguồn lực; kết hợp hài hoà giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn.

Chi tiết tài liệu Quyết định số 2975 tải tại đây

(Theo: Phutho.gov.vn)

Video

Bạn nên biết

 

Liên kết trang khác

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này