2.Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá 

28 Tháng Mười Một 2013 2:50:00 CH

1. Căn cứ thực hiên

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

- Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 và nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP;

- Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.

2. Đối tượng điều tra, kiểm soát

T chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có giá độc quyền.

3. Trách nhiệm của đối tượng bị điều tra, kiểm soát

Khi nhận được Quyết định điều tra của Sở Tài chính gửi đến,  tổ chức, cá nhân có hành vi độc quyền và liên kết độc quyền chuẩnbị và cung cấp  các tài liệu sau:

- Phương án tính giá hàng hóa dịch vụ, dịch vụ và mức giá hàng hóa dịch vụ;

- Tình hình lưu chuyển hàng hóa (tồn kho đầu năm, đầu quý, đầu tháng; tồn kho cuối năm, cuối quý, cuối tháng) và cung ứng dịch vụ;

- Báo cáo tài chính năm và tài liệu khác liên quan đến điều tra.

4. Thời gian điều tra, kiểm soát

- Thời gian một lần điều tra, kiểm soát tối đa là 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định điều tra. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian điều tra, Sở Tài chính có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho tổ chức, cá nhân có liên quan, thời gian điều tra kéo dài không quá 05 ngày, kể từ ngày kết thúc điều tra lần đầu;

- Trong thời hạn tối đa 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày kết thúc điều tra, kiểm soát, Sở Tài chính gửi văn bản thông báo kết luận điều tra đến tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan. Tuỳ theo mức độ vi phạm, tổ chức và cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật:

               1. Đình chỉ việc thực hiện giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân độc quyền, liên kết độc quyền về giá quyết định;

               2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân độc quyền, liên kết độc quyền phải mua, bán theo đúng giá mua, giá bán trước khi liên kết độc quyền, độc giá;

               3. Xử phạt vi phạm hành chính, bồi thuonwg cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật;

               4. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu phạm tội thì Sở Tài chính sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này