3.Hiệp thương giá 

28 Tháng Mười Một 2013 2:48:00 CH

1. Căn cứ thực hiện

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

- Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 và nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP;

- Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.

2. Hố sở gửi Bộ phận 1 cửa - Sở Tài chính. Bộ hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị hiệp thương giá của bên đề nghị hiệp thương;

- 03 bộ hồ sơ Hiệp thương giá – Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính;

3. Thời hạn và trình tự giải quyết:

- Trong vòng 05 ngày làm việc,  Phòng Giá có văn bản báo cáo lãnh đạo Sở quyết định thời gian mở hội nghị và gửi thông báo mời các thành phần tham gia hiệp thương giá tới tham dự;

- Tại hội nghị, sau khi nghe bên có đề nghị hiệp thương giá trình bày hồ sơ phương án hiệp thương giá và ý kiến của các cơ quan có liên quan tham gia hiệp thương,- Sở Tài chính kết luận và ghi biên bản (có chữ ký của cơ quan tổ chức hiệp thương giá, đại diện bên đề nghị hiệp thương giá), thông báo kết quả hiệp thương và hình thức công bố kết quả hiệp thương giá để bên bán thi hành;

- Sau hội nghị, doanh nghiệp hiệp thương giá có quyền rút lại hồ sơ hiệp thương giá để tự thỏa thuận về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá trước;

- Đến hẹn, bên đề nghị Hiệp thương giá nhận bản kết luận thông báo kết quả hiệp thương giá tại Phòng Giá, Sở Tài chính.

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này