Liên kết trang khác

Đảng ủy Sở Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 

16/01/2018 10:08

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ và kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, ngày 15/1/2018, tại Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Trường Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí Bí thư các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Tài chính.

Đ/c Lê Trường Giang-Phó BT Đảng ủy khối giới thiệu và quán triệt nội dung Các Nghị quyết

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Trường Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 với 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Các Nghị quyết trên, là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước; vừa cơ bản, vừa cấp bách; là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đây là những vấn đề quan trọng liên quan đến đổi mới và, phát triển kinh tế xã hội. Mỗi Nghị quyết đều đánh giá những kết quả đã đã đạt được, những hạn chế, bất cập; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập và quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và giải pháp của Đảng trong giai đoạn đến năm 2021, 2025 và 2030.

Toàn cảnh Hội nghị

 Qua việc học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, sẽ giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở nhận thức được sâu sắc nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời tuyên truyền rộng rãi đầy đủ những nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, nhận thức sai lệch, gây trở ngại trongquá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Với tầm quan trọngcủa các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết trên và đề nghị các chi bộ trong toàn Đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, đồng thời viết thu hoạch và báo cáo kết quả triển khai, học tập, góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 6 đi vào cuộc sống.

Trần Lưu

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này