TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

08/02/2023 15:52

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 1076/BTC-QLCS về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công; Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản nêu trên, ngày 16 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 444/UBND-KTTH về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu kỹ các quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan. Đặc biệt các quy định trong việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về việc sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý không đúng mục đích, sai quy định. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (đặc biệt rà soát việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi tỉnh quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật nếu có); kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phòng QLG&CS

 

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.284 - Fax: 0210.3844.030 - Email: sotc@phutho.gov.vn
Giấy phép số:01/GPTTĐT-STTTT ngày 06-03-2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.
Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc - Hà Thị Kim Liên.
Ghi rõ nguồn "SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ" hoặc "sotaichinh.phutho.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này